VÝKONNOST A STABILITA V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

Integrace PROCE55 a SAP je založena na bázi standardních komponent SAP a v souladu s principy SOA. To zajišťuje maximální výkonnost a stabilitu.

PROCE55 rozšiřuje dosah standardního systému SAP® do reálných procesů ve fabrice. PROCE55 automatizuje výrobní a logistické procesy v provozu (shop-floor), zejména v oblasti plánování výroby, řízení výroby, řízení skladů, řízení materiálových toků, kontroly zajištění kvality a výrobního reportingu (KPIs). PROCE55 také integruje výrobní linky, specifická zařízení a přístroje používané při výrobě v reálném čase.

PROCE55 podporuje specifické odvětvové procesy, zejména v oblastech výroby a logistiky. Tyto procesy představují konkurenční výhodu pro zákazníka a nelze je automatizovat pomocí standardního softwaru. Související standardní byznys procesy jsou implementovány v kontextu standardního systému SAP. Všechny procesy ve zmíněných oblastech jsou bezzlomovo integrovány se systémem SAP pomocí standardních PROCE55 integračních komponent.

Z technického hlediska je integrace PROCE55 se systémem SAP založená na rozhraní RFC, použité jsou standardní SAP SDK. To zajišťuje maximální výkonnost a stabilitu. Logicky rozhraní sestává z ABAP a Remote Function Modules (RFMs), které poskytují potřebná data a / nebo řídí transakce v rámci systému SAP pomocí standardních SAP funkcí nebo BAPI, pokud je to možné.

Kvůli optimalizaci a z bezpečnostních důvodů (integrovaný pohled na data, zpracování chyb apod.) jsou standardní SAP funkce zabalené (wrapped) do optimalizovaných zákaznických funkčních modulů - služeb. Tyto služby jsou řízeny pomocí XML zpráv, které jsou vyměňovány mezi core komponentami PROCE55 a PROCE55 SAP konektorem. Service layer je v souladu s principy Service Oriented Architecture (SOA).

Všechna řešení implementované využitím PROCE55 lze snadno upravit podle měnícího se byznys prostředí, protože jsou implementovány modelováním založeném na XML. To umožňuje nejen maximální flexibilitu a agilitu, ale i pro kontinuální zlepšování procesů. Řešení založené na modelu dále umožňuje snadnou adaptaci podle specifických potřeb v jednotlivých lokalitách, což usnadňuje lokalizaci a roll-out řešení.

Na základě technologie PROCE55 poskytujeme před-konfigurované specifické odvětvové aplikace pro podporu převážné většiny podnikových procesů typického mezinárodního výrobního podniku. Tyto aplikace byly vyvinuty v reálném podnikatelském prostředí našich zákazníků, a zahrnují industry-best-practices jak rozšířit standardní ERP řešení tak aby podporovaly specifické odvětvové procesy a v případě potřeby jejich zmobilizování. Tyto před-konfigurované aplikace v reálné praxi podporují mission-critical procesy ve velkých mezinárodních korporací a proto mají i excelentní úrovně výkonnosti a efektivity, jakož i provozní stabilitu a dostupnost.

V rámci před-konfigurovaných aplikací a komponentů PROCE55 jsou uživatelské rozhraní, procesní toky a aplikační logika implementované na modelování založeném na XML a jsou nezávislé na rozhraní SAP. Tato struktura umožňuje maximální flexibilitu při adaptaci před-konfigurovaných řešení podle skutečných potřeb a požadavků zákazníka.