ŘEŠENÍ ADAPTOVANÉ NA REÁLNÉ ÚDRŽBÁŘSKÉ PROCESY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovat na míru a implementovat ji flexibilně, podle potřeb zákazníka. Zákazník tak může začít využívat přínosy řešení velmi rychle a postupně ho rozšiřovat

PROCE55 Maintenance je aplikace pro automatizaci údržby a souvisejících procesů.

Je jednoduše integrovatelná s ERP systémem, výrobními technologiemi a je integrální součástí ostatních aplikací PROCE55.

Optimálně doplňuje funkcionalitu, kterou ERP systém nemá nebo je pro zákazníka nepoužitelná.

Před-konfigurované procesy PROCE55 Maintenance

  • Plánovaná údržba (preventivní, prediktivní, condition monitoring)
  • Reaktivní údržba
  • Řízení nákladů v údržbě
  • Management náhradních dílů

 

  • Management nástrojů
  • Dokumentace údržby
  • Mobilní údržba

Více o PROCE55 Maintenance