VÝKONNOSŤ A STABILITA V NAJNÁROČNEJŠÍCH PODMIENKACH

Integrácia PROCE55 a SAP je založená na báze štandardných komponentov SAP a v súlade s princípmi SOA. To zaisťuje maximálnu výkonnosť a stabilitu.

PROCE55 rozširuje dosah štandardného systému SAP® do reálnych procesov vo fabrike. PROCE55 automatizuje výrobné a logistické procesy v prevádzke (shop-floor), najmä v oblasti plánovania výroby, riadenia výroby, riadenia skladov, riadenia materiálových tokov, kontroly zaistenia kvality a výrobného reportingu (KPIs). PROCE55 tiež integruje výrobné linky, špecifické zariadenia a prístroje používané pri výrobe v reálnom čase.

PROCE55 podporuje špecifické odvetvové procesy, najmä v oblastiach výroby a logistiky. Tieto procesy predstavujú konkurenčnú výhodu pre zákazníka a nie je možné ich automatizovať pomocou štandardného softvéru. Súvisiace štandardné biznis procesy sú implementované v kontexte štandardného systému SAP. Všetky procesy v zmienených oblastiach sú bezzlomovo integrované so systémom SAP pomocou štandardných PROCE55 integračných komponentov.

Z technického hľadiska je integrácia PROCE55 so systémom SAP založená na rozhraní RFC, použité sú štandardné SAP SDK. To zaisťuje maximálnu výkonnosť a stabilitu. Logicky rozhranie pozostáva z ABAP a Remote Function Modules (RFMs), ktoré poskytujú potrebné dáta a/alebo riadia transakcie v rámci systému SAP pomocou štandardných SAP funkcií alebo BAPI, ak je to možné.

Kvôli optimalizácii a z bezpečnostných dôvodov (integrovaný pohľad na dáta, spracovanie chýb apod.) sú štandardné SAP funkcie zabalené (wrapped) do optimalizovaných zákazníckych funkčných modulov - služieb. Tieto služby sú riadené pomocou XML správ, ktoré sú vymieňané medzi core komponentami PROCE55 a PROCE55 SAP konektorom. Service layer je v súlade s princípmi Service Oriented Architecture (SOA).

Všetky riešenia implementované využitím PROCE55 možno ľahko upraviť podľa meniaceho sa biznis prostredia, pretože sú implementované modelovaním založenom na XML. To umožňuje nielen maximálnu flexibilitu a agilitu, ale aj pre kontinuálne zlepšovanie procesov. Riešenie založené na modeli ďalej umožňuje jednoduchú adaptáciu podľa špecifických potrieb v jednotlivých lokalitách, čo uľahčuje lokalizáciu a roll-out riešení.

Na základe technológie PROCE55 poskytujeme pred-konfigurované špecifické odvetvové aplikácie pre podporu prevažnej väčšiny podnikových procesov typického medzinárodného výrobného podniku. Tieto aplikácie boli vyvinuté v reálnom podnikateľskom prostredí našich zákazníkov, a zahŕňajú industry-best-practices ako rozšíriť štandardné ERP riešenia tak aby podporovali špecifické odvetvové procesy a v prípade potreby ich mobilizovali. Tieto pred-konfigurované aplikácie v reálnej praxi podporujú mission-critical procesy vo veľkých medzinárodných korporácií a preto majú aj excelentnú úroveň výkonnosti a efektivity, ako aj prevádzkovú stabilitu a dostupnosť.

V rámci pred-konfigurovaných aplikácií a komponentov PROCE55 sú užívateľské rozhrania, procesné toky a aplikačná logika implementované na modelovaní založenom na XML a sú nezávislé na rozhraní SAP. Táto štruktúra umožňuje maximálnu flexibilitu pri adaptácii pred-konfigurovaných riešení podľa skutočných potrieb a požiadaviek zákazníka.