RIEŠENIE ADAPTOVANÉ NA REÁLNE ÚDRŽBÁRSKE PROCESY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovať na mieru a implementovať ju flexibilne, podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať

PROCE55 Maintenance je aplikácia pre automatizáciu údržbárskych a súvisiacich procesov.

Je jednoducho integrovateľná s ERP systémom, logistickými technológiami a je integrálnou súčasťou ostatných aplikácií PROCE55.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú ERP systém nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Pred-konfigurované procesy PROCE55 Manufacturing

  • Plánovaná údržba (preventívna, prediktívna, condition monitoring)
  • Reaktívna údržba
  • Riadenie nákladov v údržbe
  • Manažment náhradných dielov

 

  • Manažment nástrojov
  • Dokumentácia údržby
  • Mobilná údržba

Viac o PROCE55 Maintenance