PROJEKTY V 14 KRAJINÁCH, NA 3 KONTINENTOCH

Naše riešenia sa stali firemným štandardom pre viaceré globálne výrobné korporácie a s úspechom ich využívajú aj stredné a malé firmy

Zákazníci a odvetvia

Naše riešenie sa používa na riadenie kritických procesov, najmä v oblasti výroby a logistiky

 
viac ako 10.000 užívateľov,
 
v desiatkach výrobných závodoch,
 
v 14 krajinách na 3 kontinentoch.

 

Implementovali sme riešenia vo veľkých globálnych korporáciách, ako i v silných regionálnych firmách. Naši zákazníci pôsobia v rôznych odvetviach:

 
Automobilový priemysel
 
Elektrotechnika
 
Strojárstvo
 
Výroba a montáž káblov
 
Potravinársky priemysel
 
Telekomunikácie
 
Poskytovatelia verejných služieb

 

          Projekty

Škoda

StVS

Matador Automotive

Carrier

Orange

E-on

Nkt cables

Mecom

CVG - Commercial Vehicle Group

StVS

Hanwha

Coavis

Magna

Hyundai Dymos

Nkt cables

Allianz

TDK

Baxter

eon

Post at

Scanpoint