RIEŠENIE ADAPTOVANÉ NA REÁLNE LOGISTICKÉ POTREBY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovať na mieru a implementovať ju flexibilne, podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať

PROCE55 Warehouse je aplikácia pre automatizáciu procesov logistiky a skladov.

Je jednoducho integrovateľná s ERP systémom, logistickými a výrobnými technológiami a je integrálnou súčasťou ostatných aplikácií PROCE55.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú ERP systém nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

Pred-konfigurované procesy PROCE55 Warehouse

 • Supplier Portal (vrátane odvolávok)
 • Príjem materiálu (vrátane integrácie EDI, kontroly kvality)
 • Riadené sklady (vrátane integrácie automatizovaných skladových systémov)
 • Externé a konsignačné sklady
 • Riadenie materiálových pohybov na báze čiarových kódov/RFID
 • Zásobovanie výroby (vrátane Kanban)
 • Príjem z výroby
 • Vychystanie

 

 • Expedícia (vrátane tlače vybraných dokumentov)
 • Podpora JIT/JIS (Just-in-Time/Just-in-Sequence)
 • Vysledovateľnosť/genealógia
 • Inventúry
 • Obalové hospodárstvo
 • Odpadové hospodárstvo

Viac o PROCE55 Warehouse