RIEŠENIE UŠITÉ NA MIERU REÁLNYM PROCESOM ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je adaptovať na mieru a implementovať flexibilne podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo postupne ju rozširovať

PROCE55 Mobile rozširuje funkcionalitu riešenia PROCE55 aj na mobilné zariadenia (PDA, tablety, smartfóny, apod.).

Pre riadenie procesu v určitých fázach sa často musia používať rôzne zariadenia – mobilné terminály pre elementárne skladové operácie, smartfóny pre zadávanie hlásení a PC pre komplexnejšie operácie, ktoré vyžadujú väčšiu obrazovku - napr. plánovanie alebo manažment skladov.

PROCE55 umožňuje riadiť end-to-end proces prostredníctvom viacerých zariadení súčasne. Obrazovky a ovládanie je optimalizované pre použitie na týchto zariadeniach a podľa potrieb zákazníka.

Mobilné riešenie PROCE55 umožňuje mobilným aplikáciám kontrolovať procesy v back-end ERP. Tieto aplikácie môžu pracovať aj v off-line režime, čiže bez pripojenia na internet alebo do ERP systému.

Aplikácia PROCE55 na mobilnom termináli môže využívať vlastnú databázu s možnosťou uloženia transakčných dát) pre režim prevádzky bez signálu. V tomto prípade môže proces nerušene pokračovať, dáta sú ukladané na mobilné zariadenie a následne po obnovení spojenia synchronizované s ERP systémami so zaistením dátovej konzistencie.

Všetky možnosti PROCE55 môžu byť použité pre integráciu so štandardnými i neštandardnými ERP. Riešenie PROCE55 Mobile umožňuje vykonávať firemné činnosti z akéhokoľvek miesta a kedykoľvek. Bezdrôtový zber a prenos dát ponúka rozhodujúcu výhodu pre spracovanie end-to-end toku materiálu, dopravu, logistiku, distribúciu, výrobu, služby a iné.