RIEŠENIE ADAPTOVANÉ NA REÁLNE VÝROBNÉ PROCESY ZÁKAZNÍKA

Funkcionalitu PROCE55 je možné adaptovať na mieru a implementovať ju flexibilne, podľa potrieb zákazníka. Zákazník tak môže začať využívať prínosy riešenia veľmi rýchlo a postupne ho rozširovať

PROCE55 Manufacturing je aplikácia pre automatizáciu procesov riadenia výroby a súvisiacich procesov.

Je jednoducho integrovateľná s ERP systémom, výrobnými technológiami a je integrálnou súčasťou ostatných aplikácií PROCE55.

Optimálne dopĺňa funkcionalitu, ktorú ERP systém nemá alebo je pre zákazníka nepoužiteľná.

PROCE55 Scheduling je aplikácia pre detailné/operatívne plánovanie výroby.

Je jednoducho integrovateľná s ERP systémom.

Optimálne dopĺňa ERP systémy, ktoré sa zameriavajú najmä na MRP a materiálový manažment.

Pred-konfigurované procesy PROCE55 Manufacturing

 • Prideľovanie výrobných zákaziek;
 • Riadenie výroby (vrátane rozpracovanej výroby)
 • Riadenie výrobných operácií
 • Odhlasovanie výroby
 • Zber dát z výroby (vrátane zberu dát zo strojov)
 • Meranie výkonnosti (KPIs, vrátane OEE a vyhodnocovania prestojov)
 • Integrácia testovacích/meracích systémov
 • Zber dát pre kontrolu kvality (napr. SPC)

Viac o PROCE55 Manufacturing

Viac o PROCE55 OEE

Pred-konfigurované procesy PROCE55 Scheduling

 • Optimálne radenie výrobných operácií
 • Riadenie neočakávaných udalostí
 • Automatické a manuálne plánovanie
 • Variantné plánovanie
 • Vyhodnocovanie plnenia plánov

Viac o PROCE55 Scheduling